Авторам

Редакція приймає і розглядає не опубліковані раніше матеріали, написані українською, російською, англійською, німецькою, французькою та іспанською мовами, надруковані у двох примірниках, за підписом автора: наукові статті, методичні розробки, огляди, рецензії тощо, які відповідають тематиці журналу. Електронна версія статті додається обов’язково.